برگزاری جلسه کنترل پروژه مجتمع جام خلیج فارس با حضور مدیرعامل و معاون فنی اجرایی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه کنترل پروژه مجتمع جام خلیج فارس با حضور مدیرعامل و معاون فنی اجرایی این شرکت، 20 دی ماه 1400 در محل پروژه واقع در ضلع شمال شرقی دریاچه خلیج فارس برگزار گردید. در این جلسه مدیر پروژه، پیمانکاران جزء و پیمانکار کل به ارائه گزارشی از اهم اقدامات، بیان مسائل مطروحه در طول هفته گذشته و بررسی موضوعات در پنل الکتریکال، مکانیکال و ابنیه پرداختند.

print