برگزاری جلسه پرسش و پاسخ قراردادهای کاری در شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،جلسه پرسش و پاسخ در مورد مسایل كارگزینی و قرارداد كار ، روز شنبه ساعت ۱۳ در سالن كنفرانس با همراهی کارکنان و کارمندان شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار گردید.

در این جلسه نحوه محاسبه حقوق و مزایا و همچنین آیین نامه های کارگزینی توسط آقای محمد صادقچه، معاون اداری و مالی شرکت ساختمانی مطرح شد.

در پایان جلسه پس از توضیحات معاون اداری و مالی جلسه پرسش و پاسخ توسط همکاران برگزار شد.

print