برگزاری جلسه هیئت مدیره مجتمع تجاری – فرهنگی معین مال

 هفدهمین جلسه هیات مدیره در مجتمع معین مال برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، هفدهمین جلسه هیات مدیره مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال بیست و سوم اردیبهشت در محل دفتر بهره برداری مجتمع و با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.

همچنین ؛ در این جلسه موارد مربوط به بهره برداری واحد ها و مسائل فنی مرتبط به ساختمان مورده بررسی قرار گرفت.

print