برگزاری جلسه مشترک مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و شهردار کرمانشاه مردادماه 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک این شرکت و شهرداری کرمانشاه در محل پروژه مجتمع جام خلیج فارس مورخ 1401/05/05 برگزار گردید. در این جلسه که دکتر حسین اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و نادر نوروزی شهردار کرمانشاه به گفتگو نشستند حسین یزدان مقدم عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های ملت، دکتر مهدی خواری معاون فنی و اجرایی شرکت ساختمانی بانک ملت، حمید خورشیدیان مدیر امور طرح و برنامه شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های ملت، تیم اقتصادی و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه و هیئت همراه حضور داشتند و درخصوص موضوعات مختلف مذاکره صورت گرفت.

در ابتدای امر دکتر اجاقی به معرفی شرکت ساختمانی بانک ملت در قالب پروژه های خاتمه یافته، پروژه های در دست احداث مانند مجتمع اداری- تجاری جام خلیج فارس و بیان ظرفیت های اجرایی شرکت پرداخت. سپس شهرداری کرمانشاه پروژه های پیمانکاری مدنظر مانند تلکابین، مونوریل، مجتمع تجاری و … را مطرح کرد و آورده ها و سوددهی آنها را تشریح نمود. در نهایت مقرر شد این پروژه ها با جزییات بیشتر و طرح تفصیلی در اختیار شرکت ساختمانی بانک ملت قرار گیرد. لازم به ذکر است این جلسه در امتداد جلسه مشترک شرکت و شهرداری است که تیرماه در محل شهرداری کرمانشاه برگزار گردید.

همچنین؛ پس از این جلسه، بخش های مختلف پروژه جام خلیج فارس مورد بازدید قرار گرفت.

 

 

 

 

print