برگزاری جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 98/2/2 با حضور اعضا و به ریاست دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسایل شرکت و پروژه ها صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی  پیرامون، تصمیم بر آن شد با برنامه ریزی و راه اندازی جمشیدیه  و تنظیم نامه مشارکت با بانک جهت اعلام آمادگی و حضور در بازسازی مناطق سیل زده اقدام نمایند.

همچنین؛ از دیگر مصوبات، پیگیری و اخذ پروژه های تاسیساتی از شهرک پردیس توسط معاونت فنی و اجرایی انجام گیرد.

print