برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در مجتمع معین مال

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در مجتمع معین مال برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در روز دو شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه به ریاست دکتر اجاقی مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت و با معاونین و مدیران پروژه ها و بخش های مختلف شرکت ساختمانی بانک ملت در دفتر بهره برداری مجتمع معین مال برگزار شد.

قابل ذکر است که در این نشست، پس از تبریک حلول ماه مبارک رمضان توسط دکتر اجاقی و اشاره به برنامه های پیش روی شرکت ساختمانی بانک ملت در سال 1398، اعضاء در ارتباط با موارد متعدد مربوط به حوزه های عملیاتی خود به بحث و گفتگو پرداختند و دستورات لازم توسط مدیریت محترم عامل ابلاغ شد.

print