برگزاری جلسات دیدار مدیرعامل با همکاران شرکت ساختمانی بانک ملت اسفندماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسات دیدار دکتر اجاقی مدیرعامل این شرکت با کارکنان واحدهای مختلف به تفکیک مورخ 1400/12/16 و 1400/12/21 برگزار گردید. دکتر اجاقی ضمن قدردانی از تلاش ها و عملکرد  همکاران، این جلسات را مجالی برای هم ­افزایی و بسط آرامش ذهنی افراد خواندند. در خلال آن، همکاران به طرح موضوعات و مسائل مختلف با ایشان پرداختند.

print