برگزاری آخرین جلسه کلاس بورس در شرکت ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،آخرین جلسه کلاس بورس روز گذشته سه شنبه ششم اسفند ماه برگزار شد و این کلاس به پایان رسید.

شروع این دوره در تاریخ دوشنبه1398/10/30  بود که ازساعت 14 الی 16 در دفتر مركزی برگزار می گردید و در طی چندین جلسه  به اتمام رسید.در این دوره کارکنان با  بورس و نحوه سرمایه گذاری آشنا شدند.

print