برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران شرکت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آخرین جلسه شورای مدیران این شرکت با حضور دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیران پروژه و مدیران مورخ 1400/12/22 در محل شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار گردید.

در این جلسه ضمن قدردانی مدیرعامل به پاس تلاش ها برای پیشبرد اهداف سازمان، به صحبت و هم اندیشی درخصوص اهم مباحث و موضوعات پرداخته شد.

print