بام معین مال در آستانه بهره برداری

 بام معین مال  باتلاش مهندسین و کارشناسان شرکت در عملیات اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، با تلاش مهندسین و کارشناسان شرکت ،عملیات اصلاح بام طبقه دوم مجتمع معین مال در شرف اتمام است. براساس این گزارش متراژ اصلاح شدهدر حدود 3000 مترمربع که شامل تخریب، انتقال نخاله حاصل از تخریب  به خارج از مجتمع ، بازسازی عایق رطوبتی و نهایتا پوشش نهایی بوده است.

قابل ذکر است ؛ یکی از قسمتهای مشکل در انجام این پروژه با توجه به موقعیت مکانی مجتمع، انتقال نخاله به طبقات پایین و نهایتاخارج نمودن از مجموعه و همچنین حمل مصالح مورد نیاز به بام مذکور بوده است که در تمام مدت زمان اجرا با هماهنگی پیمانکار و مدیریت مجتمع معین مال این مهم نیز صورت گرفت. از نکات قابل توجه در این پروژه می توان به عدم تعطیلی مجتمع تجاری در مدت زمان اجرا اشاره نمود.

print