بازدید کارشناسان شرکت ساختمانی از کارخانه آذر فنون تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، کارشناسان  شرکت ساختمانی بانک ملت  از کارخانه آذرفنون تبریز بازدید کردند.

گفتنی است این بازدید در روز سه شنبه 8 مهر ماه با حضور معاون فنی و معاون اداری  شرکت ساختمانی  انجام و بنا برآن شد که دو شرکت در زمینه تابلو های برق و تامین کننده باسداکت پروژه جام خلیج فارس با هم همکاری داشته باشند.

کارخانه آذرفنون تبریز با داشتن به روز ترین تکنولوژی ها در زمینه تابلوهای برق، در شهر تبریز فعالیت دارد.

print