بازدید نمایندگان شرکت به پرداخت بانک ملت از مجتمع تجاری- فرهنگی معین مال

نمایندگان شرکت به پرداخت بانک ملت از مجتمع تجاری- فرهنگی معین مال بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، نمایندگان شرکت به پرداخت بانک ملت در روز دو شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه درنشستی با هیات مدیره مجتمع معین مال و معاونت اقتصادی شرکت ساختمانی بانک ملت، راهکار های اجرایی برای همکاری های دو جانبه در راستای طرح های تشویقی و تفریحی مجتمع معین مال بررسی کردند و به تبادل نظر پرداختند.

همچنین ؛ در این نشست آمادگی مجتمع معین مال برای پذیرایی از تمامی کارکنان بانک ملت و خانواده های محترمشان اعلام شد و مقرر گشت بزودی عملیات اجرایی آن آغاز گردد.

print