بازدید مسولان سازمان آتش نشانی از مجتمع تجاری اداری معین مال

مسوولان سازمان آتش نشانی از بخش های مختلف مجتمع تجاری اداری «معین مال» بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛صبح روز پنجشنبه 97/7/26 دو تن از معاونین سازمان آتش نشانی تهران برای بازدید از مجتمع اداری تجاری معین مال در این مجموعه حضور پیدا کردند و از قسمت های مختلف این مجموعه از جمله واحدهای تجاری، پارکینگ ها و فضای مشاع و همچنین نحوه عملکرد سیستم هوشمند اطفاء، بازدید کردند.

با توجه به بازدید به عمل آمده، در نتیجه مسوولان آتش نشانی با رضایت کافی این مکان را ترک کرده و از امنیت فضا های این مجتمع تجاری و سیستم پیشرفته اطفاء حریق و تجهیزات مربوطه اطمینان خاطر پیدا کردند.

در این بازدید علاوه بر دو معاون آتش نشانی،دکتر اجاقی مدیر عامل شرکت ساختمانی، معاون فنی شرکت و مدیر مجتمع معین مال حضور داشتند.

print