بازدید مسئولین از روند پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، کارفرما، مشاوران و بهره بردار پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه از روند آن در اول دی ماه 1400 بازدید نمودند.

print