گاز به پروژه شمس آباد رسید

مهندس مویزی، مدیر پروژه تجاری- اداری شمس آباد از رسیدن گاز خبر دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مهندس مویزی ، مدیر پروژه تجاری اداری شمس آباد از راه اندازی گاز پروژه خبر داد.

وی گفت: نصب کنتور گاز انجام و برقراری انشعاب نهایی و این امر مورد تایید شرکت ملی گاز قرار گرفته است.

قابل ذکر است اتصال مجتمع به سیستم گازرسانی ، گام بلندی در جهت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری و اداری شمس آباد می باشد.

print