بازدید مدیر عامل شرکت واسپاری بانک ملت از مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال

آقای دکتر قنبری مدیر عامل شرکت واسپاری ملت با همراهی مدیر مجتمع از طبقات مجتمع معین مال بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، آقای دکتر قنبری مدیر عامل شرکت واسپاری بانک ملت نشستی با دکتر اجاقی مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت در مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال راهکار های همکاری های دو جانبه را مورده بررسی قرار دادند.

قابل ذکر است که در این دیدار دکتر اجاقی ضمن خوشامد گویی، ابراز امیدواری کرد که بزودی در حوزه لیزینگ املاک بتوان فعالیت های جدیدی را در معین مال صورت داد.

همچنین؛ پس از این جلسه، مدیران عامل دو شرکت از مجتمع و امکانات آن، بازدید به عمل آوردند و توضیحاتی توسط مدیر بهره برداری معین مال ارائه شد.

print