بازدید مدیر عامل شرکت ساختمانی از دفتر بهره برداری و فروش پروژه جام خلیج فارس(لتمال)

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت دکتر اجاقی، در روز سه شنبه 25آذر ماه از افتتاح دفتر بهره برداری و فروش پروژه جام خلیج فارس(لتمال) بازدید کردند.

گفتنی است که پروژه مجتمع تجاری اداری جام خلیج فارس(لتمال) در منطقه لتمان کن واقع در منطقه 22 و در ضلع شمال شرقی دریاچه چیتگر تهران در حال احداث است.

print