بازدید مدیرعامل شرکت و معاونین از روند اجرای پروژه ساختمان سرپرستی شعب استان ایلام دی ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل این شرکت دکتر اجاقی به همراه معاونان مالی و فنی _ اجرایی از پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام  به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروژه در تاریخ 1400/10/12 بازدید کردند. در این بازدید مدیر پروژه به ارائه گزارش از روند پیشرفت پروژه پرداخت.

print