بازدید مدیرعامل از پروژه جام خلیج فارس بهمن ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل این شرکت دکتر اجاقی به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروژه و اهم اقدامات جاری از طبقات تجاری و پارکینگ مجتمع جام خلیج فارس واقع در ضلع شمال شرقی دریاچه خلیج فارس در تاریخ 1400/11/12 بازدید نمودند. در این بازدید مدیر پروژه به ارائه توضیحاتی درخصوص نصب ویترین ها، سنگ های اسلب، سنگ های راه پله ها، پاگردها و مسیرهای مواصلاتی طبقات تجاری و اداری، و نیز انجام مقدمات کابل ریزی سقف های کناف در طبقات تجاری  پرداخت.

 

print