بازدید مدیرعامل بیمه ما از پروژه جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آقای دکتر حجت بهاری فر مدیر عامل شرکت بیمه ما  به همراه  جمعی از مدیران شرکت ساختمانی از پروژه جام خلیج فارس واقع در منطقه دریاچه چیتگر بازدید نمود.

طی این بازدید که در روز یک شنبه 23 شهریور ماه صورت گرفت تصمیم بر آن شد تا شرکت بیمه ما در صورت توافق نهایی طرفین در روند پروژه با شرکت ساختمانی بانک ملت همکاری داشته باشد.

print