بازدید مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت از شرکت «دورال»

مدیران شرکت ساختمانی و مدیران شرکت روف تراس از شرکت دورال جهت تامین موارد مورد نیاز پروژه «جام خلیج فارس» بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛شرکت «دورال» که یکی از شرکت های بزرگ در زمینه ساخت در و پنجره های آلمینیومی است. طی بازدید مدیران شرکت ساختمانی و مدیران شرکت روف تراس  از  کارخانه «دورال» با در نظرگرفتن موارد مورد نیاز پروژه «جام خلیج فارس» انجام و توانایی  این شرکت برای ارائه خدمات  این پروژ مورد بررسی قرارگرفت.

 

 

 

 

طبق این گزارش با توجه به نمای شیشه ای پروژه «جام خلیج فارس» و چارچوب های آلمینیومی این شیشه ها که قالب های ضد آب،ضد باد را در برمی گیرد و پیش از این شرکت روف تراس این قالب ها را از شرکتی آلمانی تهیه می کرده که با توجه به شرایط موجود امکان تهیه از این شرکت نیست و شرکت «دورال» با توجه به توانایی در ارائه این خدمات و استاندارهای مدنظرشرکت روف تراس  به احتمال زیاد جایگزین این شرکت آلمانی خواهدشد.

print