بازدید مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت از کارخانه ساخت قطعات نمای کرتین وال

مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت از شرکت نماکاران هزاره سوم  سازنده قطعات بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت ؛ معاون فنی و اجرایی آقای مهندس جمالی و مدیر فنی آقای دکتر خواری، در تاریخ چهارشنبه 97/10/19 از کارخانه ساخت قطعات نمای کرتین وال از شرکت نماکاران هزاره سوم بازدید کردند.

قابل ذکر است : که این کارخانه در شهر ارومیه ، شهرک صنعتی فاز3 واقع در کیلومتر 35 جاده ارومیه به سلماس قراردارد.

گفتنی است : در حال حاضر نتیجه کامل نیست، چون جهت تکمیل اطلاعات میبایست از کارخانه اصلی نماکاران شرکت چاهودار اوغلو بازید شود.

print