بانک ملت در اطلاعیه ای اعلام کرد که حامی مالی یا غیرمالی اپلیکیشن آرتان لایف نیست و این اپلیکیشن تحت حمایت این بانک قرار ندارد.