اولین جلسه مدیران شرکت ساختمانی در سال 1399برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، اولین جلسه مدیران  شرکت امروز سه شنبه 1399/01/05با حضور مدیر عامل و مدیران برگزار گردید.

در این جلسه اعضا در رابطه با پروژه های سال 1398 با یکدیگر گفت و گو و مواردی را بررسی کردند.

در اولین جلسه دکتر حسین اجاقی، مدیر عامل ضمن تبریک سال نو بر ارائه بهتر و پویا تر سند چشم انداز تاکید کردند.

وی افزود:امسال سالی است که اولویت با  ساخت و ساز مسکونی خواهد بود و پروژه های تجاری در درجه اهمیت بعد قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت در پایان گفت:کنترل پروژه ها باید با دقت بیشتری انجام شود و اگر در پروژه ای  نیاز به گرفتن مشاور است، این امر با دقت بیشتری باید انجام شود. امید است در سال جدید سالی پر از تلاش ، کوشش و پر ثمر برای شرکت ساختمانی باشد.

print