انجام معاینات پزشکی دوره ای در شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، معاینات پزشكی دوره ای  مورخ 1400/10/29 در دفتر مركزی انجام شد. معاینات پزشکی دوره ای در زمره معاینات شغلی قرار داشته و با فواصل زمانی معین (اغلب یکساله) انجام می‌شوند. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف اصلی و عمده می‌باشد:

  • شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلینی مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه وقابل درمان.
  • انجام Fitness for Work در شاغلینی که شرایط محیط کار بر روی بیماری آنها تاثیر سوء بر جای می‌گذارد.

قابل ذکر است انجام معاینات ادواری به عنوان پیشگیری ثانویه از  بروز بیماری ها( اعم از شغلی و غیر شغلی ) بوده و انجام آن می تواند با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفته و سلامتی شاغل را تضمین کند.

 

 

print