انجام فاز یک فرهنگ سازمانی در شرکت ساختمانی بانک ملت

فرهنگ سازمانی، شناسنامه‌ای است که بدون آن، سازمان هویت مشخصی نداشته و نمی‌تواند استراتژی درستی در رسیدن به اهداف و مقاصد خود داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت اقدام به ارزیابی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در میان کارکنان خود نموده است. یک فرهنگ سازمانی کارآمد هم برای شرکت‌ها و هم برای کارمندان منافعی به همراه دارد. فرهنگ سازمانی شامل ارزش ها و باورهای مشترک بین تمامی اعضاء سازمان و راهنمای رفتار آنها می باشد و سازمان‌ها می‌توانند با به‌کارگیری راهبردهای آن، فرهنگ سازمانی جاری خود را به یک فرهنگ سازمانی مطلوب تغییر دهند و موفقیت‌های بیشتری برای شرکت خود کسب کنند.

اجرای فرهنگ سازمانی پاسخگوی این امر است که چگونه افراد زیادی درون یک سازمان نگرش‌های اساسی، الگوهای رفتاری، انتظارات و ارزش‌های یکسانی دارند؟ به عبارت دیگر یک فرهنگ چگونه شکل می‌گیرد و چگونه حفظ می‌شود؟ و منشأ فرهنگ سازمانی چیست؟

لذا ایده انجام ارزیابی و شناخت (فاز یک/ فایل خلاصه) و ارتقاء فرهنگ سازمانی (فاز دو) به منظور برقراری ارتباط سالم و مؤثر با دیگر کارکنان و مشتریان از سویی و به عنوان شرط لازم موفقیت سازمان در شرکت ساختمانی بانک ملت شکل گرفت. فاز یک این پروژه در پاییز 1400 به پایان رسیده و فاز دو آن در دست اقدام می باشد.

فرهنگ سازمانی – فاز 1

print