افزایش ۷.۲ درصدی تورم اجاره بها در مناطق شهری

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت ،به نقل  از خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش، در فصل پاییز ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٦٢.٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٥١.٩)، ٧.٢ درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٣.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١.٧ درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢١.٦ درصد است که  نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ (٢٣.١ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٤.٨ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٠ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٣.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١١.٦ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۳.۵درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (٣٢.٥ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٩.٩ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٨ برابر با ۳۱.۲ درصد است.

print