اسامی بنگاه‌هایی که وام کرونایی می‌گیرند منتشر می‌شود

 به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبر گزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، در خصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی می‌شود و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکید می‌شود.در این خصوص چند نکته را اعلام می‌کنم:

۱- ثلث این مبلغ،مستقیماً به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز،نیازمند فروش هستند،کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا ، نگرانی از انحراف آن بی مورداست.

۲- بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر، که نیروی کار خود را، به تشخیص وزارت کار، حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل، و به طبع آن، مولد است. لذا، برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

۳- همانگونه که قبلاً اعلام کردم ، دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام ، بدنبال تداوم عرضه از یکطرف، و تحریک تقاضا از طرف دیگر، و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.

print