فروش مرحله سوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام بانک ملت از روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری شروع می شود.