از اتمام پروژه شمس آباد تا شروع نماسازی پروژه «جام خلیج فارس»

مهندس جمالی فروز:طی چند  ماه آینده پروژه شمس آباد به پایان رسیده و تحویل کارفرما خواهدشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛فرزین جمالی فروز معاون فنی و اجرایی شرکت ساختمانی در ارتباط با فعالیت های اخیر این شرکت گفت:پروژه شمس آباد رو به اتمام است و طی یکی دوماه آینده به پایان رسیده و تحویل کارفرما خواهدشد.

وی در ادامه افزود:پروژه برج جام در حال راه اندازی بخش ها و واحد های مختلف هستیم و انشاالله به زودی تحویل خریدار خواهدشد..

جمالی فروز در خصوص آخرین اخبار پروژه جام خلیج فارس توضیح داد:در بحث پروژه جام خلیج فارس پاشش درحال انجام است و بحث نما را پیش رو داریم که با جلسات متعدد سعی می کنیم با پیمانکار جزء نما قرارداد ببندیم و به زودی نماسازی را آغاز کنیم.

اودر خصوص شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آن بر روند فعالیت شرکت نیز توضیح داد:به طور مثال ما در پروژه «شمس آباد» که پروژه کوچکی است و ما نقش پیمانکار ار ایفا می کنیم دچار گرفتاری شده ایم و لی تا حدودی ان را رفع کرده ایم.خرید و تدارک را برعهده گرفته و تیم شرکت به قیمت روز کار را جلو می برند.

جمالی فروز همچنین اضافه کرد:علاوه بر مشکلاتی که پیمانکاران بر سر گرانی مصالح دارند بحث عدم خریدو فروش مصالح نیز گریبانگیر شرکت های ساختمانی شده است و اجناسی وجود دارد که فروشندگان به دلیل عدم ثبات قیمت ها حاضر به فروش آن ها نیستند.

معاون فنی و اجرایی شرکت ساختمانی به تبدیل اجناس خارجی در نماسازی پروژه «جام خلیج فارس» به مصالح داخلی اشاره کرد و توضیح داد:نماسازی پروژه «جام خلیج فارس» چندین میلیارد قیمت دارد  وزمانی که به اجناس داخلی می پردازیم علاوه بر تعدیل قیمت ها و ارزان تر شدن متریال ها، به پروژه شکل شدنی تری می بخشیم.

وی در ارتباط با پایان پروژه «جام خلیج فارس» نیزتصریح کرد:اگر به برنامه های زمان بندی تکیه کنیم بین24تا 28ماه زمان می برد تا پروژه به اتمام برسد ولی با تمهیدات و سرمایه گذاری های جدی تر،می شود این زمان را کوتاه کرد.

print