اختصاص ۲۵۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر در شهرهای جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۹۶ درصد مسکن مهر شهرهای جدید به مرحله نازک‌کاری رسیده است، گفت: مجلس در قانون بودجه ۹۹ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده تا از منابع خود شامل تهاتر زمین، تسهیلات بانکی و فروش عرصه برای تکمیل زیرساخت ها و ابنیه واحدهای باقی مانده مسکن مهر استفاده کند؛ البته خرید عرصه برای متقاضیان اجباری نیست.

حبیب الله طاهرخانی، اظهار کرد: نازک‌کاری ٩٦درصد از کل پروژه‌های مسکن مهر دارای متقاضی در شهرهای جدید به پایان رسیده و مسئله اصلی که مانع تحویل واحدها شده کمبودهایی است که در زیرساخت ها، خدمات روبنایی و انشعابات و بعضا نصبیات وجود دارد. خوشبختانه دولت و مجلس همانند سال ۱۳۹۸ در قالب بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده تا از منابع خود و همچنین تسهیلات بانکی برای پروژه‌های زیربنایی، روبنایی و تکمیل واحدهای مسکونی مهر استفاده کند.

وی افزود: مطابق آیین نامه های اجرایی بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که ۱۹ خرداد ماه امسال به تصویب رسید شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دارد ۱۰۵۰ میلیارد تومان از محل فروش اراضی و تهاتر زمین، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دریافت تسهیلات از بانک عامل بخش مسکن و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق فروش عرصه واحدهای مسکونی برای تکمیل خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات و تکمیل واحدهای مسکونی استفاده کند. البته خرید عرصه که زمینه ملکی شدن مسکن مهر را فراهم می کند. برای متقاضیان اجباری نیست و کماکان می‌توانند با اجاره ۹۹ ساله در واحدهای خود سکونت داشته باشند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: تمامی منابع حاصل از فروش عرصه مسکن مهر نیز صرف خدمات زیربنایی و روبنایی سایت‌های مسکن مهر می‌شود.

طاهرخانی با بیان اینکه در جهت کمک به تامین انشعابات، منابعی را به وزارت نیرو اختصاص خواهیم داد، تاکید کرد: به منظور تسریع در تکمیل انشعابات مقرر شده از رقم ۱۰۵۰ میلیارد تومانی که قرار است از محل فروش اراضی و تهاتر زمین به دست آید ۳۵ درصد به وزارت نیرو برای تکمیل آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکن مهر واقع در شهرهای جدید اختصاص پیدا کند. البته با لحاظ این موضوع که مبالغ در قبال کارکرد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که شرکت عمران شهرهای جدید در سال گذشته برای سرعت دهی به پروژه های پردیس از بانک مسکن دریافت کرد، گفت: رقمی که امسال پیش‌بینی شده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام بانکی است که ۳۵۰ میلیارد تومان آن را برای تسریع پروژه‌های شهر جدید پرند اختصاص خواهد یافت.

print