اخبار مجمع عمومی عادی سالانه – 1401

اطلاعیه – شماره 1 لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول ( 1401/06/02 ) و نوبت دوم ( 1401/06/13 )

آگهی منتشره جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نوبت اول در تاریخ 1401/06/02 و نوبت دوم در تاریخ 1401/06/13 به دلیل آماده نشدن بودجه سال 1401 و صورت‌های مالی عملکرد سال 1400 برگزار نمی‌گردد.

و متعاقباً فراخوان شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سال جاری صادر و به اطلاع خواهد رسید.


اطلاعیه – شماره 2 مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) دستور جلسه

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:

مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت اول) سازمان با دستور جلسه زیر طبق آگهی منتشر در تاریخ 19 و 28 شهریور 1401 در روزنامه ایران، تشکیل می‌گردد.

بدین‌وسیله از کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) سازمان که در ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/06/19 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه 5، سالن کنفرانس برگزار می‌شود، با در دست داشتن کارت عضویت سازمان حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
1 – استقرار هیئت‌رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت‌رئیسه اصلی مجمع.
2 – ارائه گزارش عملکرد سالیانه هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
3 – ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30
4 – ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1399)
5 – بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30
6 – بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1400
الف-حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، حق‌الجلسه و پاداش:
الف-1-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان.
الف-2-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان.
الف-3-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان استان.
الف-4-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان.
الف-5-پاداش بازرس.
الف-6-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان.
الف-7-اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن.
الف-8-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی.
الف-9-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا.

7 – ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29

8 – ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1400)
9 – بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29
10 – بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1401.
الف-حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، حق‌الجلسه و پاداش:
الف-1-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان.
الف-2-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان.
الف-3-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان استان.
الف-4-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان.
الف-5-پاداش بازرس.
الف-6-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان.
الف-7-اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن.
الف-8-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی.
الف-9-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا.

11- تعیین تعداد مجامع فوق‌العاده مطابق با بند ب و تبصره 1 اصلاحی و تبصره 2 ماده 53
12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان.
در صورت عدم حصول اکثریت لازم، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 06/28/ 1401 به آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب، ابتدای بزرگراه تهران-کرج، ورودی غربی (اصلی) ورزشگاه آزادی، بعد از هتل المپیک، سالن همایش ایرانیان با همین دستور جلسه برگزار خواهد شد.

 هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


اطلاعیه – شماره 3 مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) پرداخت حق عضویت

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند؛

جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) مورخ 19 شهریور 1401 و مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) 28 شهریور 1401 پرداخت حق عضویت تا پایان سال  1400 ضروری است.

اعضای محترم سازمان حداکثر تا  24 ساعت قبل از زمان برگزاری مجمع می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به‌صورت آنلاین حق عضویت خود را پرداخت نمایند.

امکان پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مطابق مفاد شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میسر نیست.


اطلاعیه – شماره 4 مجمع عمومی عادی سالانه نحوه ارائه وکالتنامه نوبت اول (1401/06/19) و نوبت دوم (1401/06/28)

ماده 15- شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مطابق تبصره 1 ماده 52 آیین‌نامه و ماده 15 شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی هر عضو حقیقی سازمان استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع و دادن رأی وکالت بگیرد. وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی حداقل بیست‌وچهار ساعت قبل از برگزاری مجمع و یا در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد، وکالت‌نامه اعم از اینکه در دفتر اسناد رسمی با سازمان استان تنظیم شده باشد، باید در دبیرخانه سازمان ثبت شود و در صورت عدم ثبت آن در مجمع قابل‌پذیرش نیست. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت معتبر خود را برای حضور در مجمع ضمیمه وکالت‌نامه کنند و می‌توانند جداگانه در مجمع و رأی‌گیری شرکت نمایند. متن وکالت‌نامه‌ای که باید توسط عضو اعطا شود فقط برای همان مجمع اعتبار دارد.

رعایت موارد زیر برای اعتبار وکالت‌نامه الزامی است:
الف- اعتبار عضویت وکیل و موکل در زمان تنظیم و اعطای وکالت و نیز روز برگزاری مجمع.
ب- وکالت حضور در مجمع و اعمال رأی باید به‌صورت مطلق، تام‌الاختیار و بلاعوض اعطا شود و هرگونه ادعای موکل مبنی بر مقید و محدود بودن یا عزل وکیل، قابل‌قبول نبوده و درج هرگونه قید و شرط در این خصوص به‌منزله عدم اعطای وکالت‌نامه به وکیل است.
پ-وکالت‌نامه باید شامل نوبت مجمع و روز برگزاری آن باشد، در غیر این صورت وکالت صادره فاقد اعتبار است.
ت- وکالت‌نامه حضور در مجمع در صورت اعلام تنفس در جلسه با جلسات بعد که ادامه همان مجمع بوده به شرطی دارای اعتبار است که در متن وکالت‌نامه ذکر شده باشد.
ث- هیئت‌مدیره مسئول احراز صحت وکالت‌نامه‌های موضوع این ماده که در سازمان استان تنظیم و ثبت می‌گردد است و چگونگی اجرای صحیح و دقیق آن را به عهده دارد.
ج- اعطای وکالت در جلسه مجمع و بدون تشریفات فوق قابل‌قبول و دارای اعتبار نیست.

الف) وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد:
1- وکیل با در دست داشتن اصل وکالت‌نامه، کارت عضویت موکل و کارت عضویت خود حداکثر 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان، طبقه 1- مراجعه نماید.
2- فرم پیوست شماره 1 توسط وکیل تنظیم و پس از تأیید پرداخت حق عضویت وکیل و موکل به تأیید مسئول واحد عضویت رسیده و در دبیرخانه ثبت شود.
3- اصل وکالت‌نامه منظم به پیوست شماره 1 هنگام حضور در مجمع همراه با کارت عضویت وکیل و موکل جهت حضور در مجمع ارائه گردد.
متن وکالت‌نامه و مطابق با نمونه، روی اوراق ثبتی درج شده باشد.

ب) وکالت‌نامه بدون حضور در دفترخانه اسناد رسمی:
1- وکیل و موکل با در دست داشتن کارت عضویت به واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه- 1 مراجعه نمایند.
2- فرم وکالت‌نامه طبق نمونه ارائه‌شده را تکمیل و تاییدات مندرج در ذیل وکالت‌نامه را از واحد عضویت اخذ نمایند.
3- فرم را در دبیرخانه سازمان ثبت و به مهر و امضای دبیرخانه برسانند.
4- اصل وکالت‌نامه تنظیم شده همراه با کارت عضویت موکل و وکیل جهت حضور در مجمع ارائه گردد.
لازم به ذکر است که هر وکالت‌نامه برای شرکت یک نوبت مجمع عمومی اعتبار دارد و اصل وکالت‌نامه هنگام ثبت‌نام جهت شرکت در مجمع عمومی اخذ می‌گردد.


اطلاعیه شماره 5 – انتشار آگهی لغو برگزار مجمع عمومی عادی سالیانه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران مورخ 7 شهریور 1401 مجامع اعلام‌شده تا تاریخ مذکور به شرح آگهی لغو می‌گردد.

زمان برگزاری قطعی مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متعاقباً  اعلام می‌گردد.


اطلاعیه شماره 6 – آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بدین‌وسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) سازمان که در ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/07/09 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه 5، سالن کنفرانس برگزار می‌شود، با در دست داشتن کارت عضویت سازمان حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1-استقرار هیئت‌رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت‌رئیسه اصلی مجمع.

2-ارائه گزارش عملکرد سال 1399 هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

3-ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30

4-ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1399)

5-بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30

6-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان مربوط به سال 1400

7-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان مربوط به سال 1400
8-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس سازمان استان مربوط به سال 1400
9-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان مربوط به سال 1400
10-پاداش بازرس مربوط به سال 1400
11-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان مربوط به سال 1400
12-اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن در سال 1400
12- الف – تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1400
12-ب-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا مربوط به سال 1400
13-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1400

14-ارائه گزارش عملکرد سال 1400 هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

15-ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29

16-ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1400)

17-بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29

18-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان مربوط به سال 1401

19-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان مربوط به سال 1401
20-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس سازمان استان مربوط به سال 1401
21-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان مربوط به سال 1401
22-پاداش بازرس مربوط به سال 1401
23-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان مربوط به سال 1401
24-اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن در سال 1401
24-الف-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1401
24-ب-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا در سال 1401
25- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1401
26- تعیین تعداد مجامع فوق‌العاده مطابق با بند ب و تبصره 1 ماده 53 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
27- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان.
در صورت عدم حصول اکثریت لازم، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 07/18/ 1401 به آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب، ابتدای بزرگراه تهران-کرج، ورودی غربی (اصلی) ورزشگاه آزادی، بعد از هتل المپیک، سالن همایش ایرانیان با همین دستور جلسه برگزار خواهد شد.

 هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


اطلاعیه شماره 7 الزام پرداخت حق عضویت مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم)

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند؛

جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) مورخ 9 مهر 1401 و مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 18 مهر 1401 پرداخت حق عضویت تا پایان سال 1400 ضروری است.

اعضای محترم سازمان حداکثر تا 24 ساعت قبل از زمان برگزاری مجمع می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان به‌صورت آنلاین حق عضویت خود را پرداخت نمایند.

امکان پرداخت حق عضویت در محل برگزاری مجمع مطابق مفاد شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میسر نیست.

هیئت‌مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


اطلاعیه شماره 8 – نحوه و ترتیبات ارائه وکالت‌نامه در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم)

ماده 15- شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مطابق تبصره 1 ماده 52 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی هر عضو حقیقی سازمان استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع و دادن رأی وکالت بگیرد. وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری مجمع در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. وکالت‌نامه اعم از اینکه در دفتر اسناد رسمی یا سازمان استان تنظیم شده باشد، باید در دبیرخانه سازمان استان ثبت شود و در صورت عدم ثبت آن در مجمع قابل‌پذیرش نیست. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت معتبر خود را برای حضور در مجمع ضمیمه وکالت‌نامه کنند و نمی‌توانند جداگانه در مجمع و رأی‌گیری شرکت نمایند. متن وکالت‌نامه‌ای که باید توسط عضو اعطا شود فقط برای همان مجمع اعتبار دارد.

رعایت موارد زیر برای اعتبار وکالت‌نامه الزامی است:
الف- اعتبار عضویت وکیل و موکل در زمان تنظیم و اعطای وکالت و نیز روز برگزاری مجمع.
ب- وکالت حضور در مجمع و اعمال رأی باید به‌صورت مطلق، تام‌الاختیار و بلاعزل اعطا شود و هرگونه ادعای بعدی موکل مبنی بر مقید و محدود بودن وکالت یا عزل وکیل، قابل‌قبول نبوده و درج هرگونه قید و شرط در این خصوص به‌منزله عدم اعطای وکالت‌نامه به وکیل است.
پ- وکالت‌نامه باید شامل نوبت مجمع و روز برگزاری آن باشد، در غیر این صورت وکالت صادره فاقد اعتبار است.
ت- وکالت‌نامه حضور در مجمع در صورت اعلام تنفس در جلسه یا جلسات بعد که ادامه همان مجمع بوده به شرطی دارای اعتبار است که در متن وکالت‌نامه ذکر شده باشد.
ث- اعطای وکالت در جلسه مجمع و بدون تشریفات فوق قابل‌قبول و دارای اعتبار نیست.

الف) وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد:

 1. وکالت‌نامه طبق مفاد پیوست 1 در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
 2. وکیل با در دست داشتن اصل وکالت‌نامه، کارت عضویت موکل و کارت عضویت خود حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع به دبیرخانه واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان، طبقه 1- مراجعه نماید.
 3. اصل وکالت‌نامه هنگام حضور در مجمع همراه با کارت عضویت وکیل و موکل ارائه گردد.

ب) تنظیم وکالت‌نامه در سازمان:
 1. وکیل و موکل با در دست داشتن کارت عضویت به واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه منفی یک مراجعه نمایند.
 2. فرم وکالت‌نامه (پیوست 2) را تکمیل و تاییدات مندرج در ذیل وکالت‌نامه را از واحد عضویت اخذ نمایند.
 3. فرم را در دبیرخانه عضویت سازمان ثبت و به مهر و امضای دبیرخانه برسانند.
 4. اصل وکالت‌نامه تنظیم شده همراه با کارت عضویت موکل و وکیل جهت حضور در مجمع ارائه گردد.
لازم به ذکر است که هر وکالت‌نامه برای شرکت یک نوبت مجمع عمومی اعتبار دارد و اصل وکالت‌نامه هنگام ثبت‌نام جهت شرکت در مجمع عمومی اخذ می‌گردد.

توجه:

 1. صرفاً آن دسته از اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی نمی‌باشند، به‌منظور ارائه وکالت‌نامه در مجمع می‌توانند به جای امضا و مهر مهندسی از امضا و اثر انگشت بهره‌گیری نمایند.
 2. شرکت در مجمع و رأی‌دهی برای آن دسته از اشخاصی که کلیه فرآیندهای لازم را به‌منظور اعتبار عضویت خود تکمیل نموده و به اتمام رسانیده‌اند و صرفاً در انتظار دریافت نسخه فیزیکی کارت خود می‌باشند-با تأیید آن سازمان- بلامانع اعلام می‌گردد.
دانلود فرم پیوست 1
دانلود فرم پیوست 2

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:
فرآیند تنظیم و ثبت وکالت‌نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم) در واحد عضویت سازمان در طبقه 1-  به شرح زیر انجام می‌شود:

 • مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) روز شنبه مورخ 9 مهز 1401:
روزهای پنجشنبه 31 شهریور 1401و 7 مهر 1401، ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، در واحد عضویت و صدور پروانه از ساعت 9 صبح الی 12 امکان‌پذیر است.
 • مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) روز دوشنبه مورخ 18 مهر 1401:
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، روزهای دوشنبه 11 مهر 1401، سه‌شنبه 12 مهر 1401و شنبه 16 مهر 1401 از ساعت 9 صبح الی 13 و روز یکشنبه 17 مهر 1401 از ساعت 9 صبح الی 15، ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)، در واحد عضویت سازمان امکان‌پذیر است.


شیوه‌نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

از ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لازم به ذکر است که مجمع عمومی را می‌توان به تعبیری مهم‌ترین رکن سازمان‌ها تلقی کرد و به‌رغم اهمیت آن تاکنون از یک شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره منسجم و یکنواخت در سراسر کشور برخوردار نبود. لذا این شیوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقی ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ گردید.
همچنین از مهم‌ترین نکات این شیوه‌نامه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
۱در سه فصل (۱-تعاریف، ۲-تشکیل مجامع و ۳- شرایط دعوت و نحوه اداره مجمع) و ۲۲ ماده تدوین شده است.
۲فصل اول مختص تعاریف است.
۳در فصل دوم تشکیل مجمع، جلسات مجمع، نحوه دعوت به مجمع، شرایط رسمیت مجمع، آگهی‌های مجمع و نحوه اظهارنظر در خصوص عملکرد هیئت‌مدیره و بودجه و ترازنامه تبیین شده است.
۴در فصل سوم نحوه اداره مجمع، وظائف هیئت‌رئیسه موقت و اصلی، شرایط انتخاب آنان، ناطقان مجمع، مستندات مجمع، وکالت در مجمع، نحوه رأی‌گیری، نحوه انتخاب بازرس و جزئیات آن، دستور جلسه، اعلام تنفس در مجمع، نحوه رسیدگی به بودجه و ترازنامه و صورت‌جلسه مجمع تبیین شده است.

لینک دریافت شیوه نامه

print