ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی)

به اطلاع کلیه مهندسان عضو سازمان می‌رساند با توجه به اهمیت ارتقاء ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله به‌ویژه در مناطقی که بیشترین تأثیرپذیری از این مخاطره را دارند و همچنین به‌منظور کاهش خطرپذیری و افزایش تاب‌آوری ساختمان‌هایی که در پهنه‌های گسلی احداث میشوند، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی» از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به کلیه استانداران و روسای شورای برنامهریزی و توسعه کلیه استانهای کشور ابلاغ شده است.

همچنین مدارک طرح «تهیه و تدقیق نقشه گسل‌های شهر تهران در محدوده شهری و حاشیه 30 کیلومتری آن و تعیین حرائم آن‌ها» از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استانداری و شهرداری تهران ابلاغ شده است.

طبق ابلاغیه‌های فوق، تأکید میگردد در هرگونه ساخت‌وساز و صدور پروانه در حریم گسل، رعایت دستورالعمل فوق از سوی مهندسان الزامی است.

جهت مشاهده ابلاغیه ها و دستورالعمل فوق کلیک نمایید.

print