آزمایش نورپردازی زیر وید مرکزی مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آزمایش نورپردازی زیر وید مرکزی بلوک 1 مجتمع جام خلیج فارس مورخ 1400/11/07 انجام گرفت. جذابیت بصری و جلب مخاطبین، برندینگ و خلق روح مکان، ایجاد تشخص معماری از طریق تاکید بر خطوط افقی، عمودی و المان های نما با عناصر نوین نورپردازی متشکل از نورهای نقطه ای و دینامیکی را می توان از اهداف نورپردازی این پروژه عنوان کرد. از مشخصه های نورپردازی مجتمع جام خلیج فارس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- نورپردازی گرافیکی با استفاده از 7000 عدد پیکسل گرافیکی برروی بدنه برج و امکان نمایش طرح و افکت های نور؛

2- استفاده از المان های 6 ضلعی گرافیکی در بخش ورودی تجاری جنوب جهت نمایش حرکت نور و افکت؛

3- استفاده از چراغ های وال واشر در بخش ورودی اداری شمال برروی بدنه سرامیکی نما جهت تاکید برعظمت ساختمان؛

4- نورپردازی داخلVoid  میانی به ترتیب 12 عدد پروژکتورimage  جهت ایجاد افکت بر روی سقف void  و 20 عدد پروژکتورmoving head  جهت نمایش پروفیل نور در بخشvoid  استوانه ای.

print