آخرین وضعیت پروژه سرپرستی بانک ملت شعبه شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،طبق آخرین گزارش مدیر پروژه شعبه سرپرستی بانک ملت در شهرستان ایلام ضمن اتمام آرماتوربندی قسمت اول ديوار حائل و بتن ريزی قسمت شمالی و غربی ديوار حائل،قالب بندی ضلع جنوبی و شرقی ديوار حائل شروع شده است.

قابل ذکر است نصب كامل ستون های پارت اول اسكلت فلزی انجام شده است و نصب تيرهای اصلی و فرعی طبقات منفی دو و منفی يك در حال انجام است.

print