آخرین جلسه مدیران شرکت ساختمانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آخرین جلسه شرکت ساختمانی بانک ملت امروز دوشنبه 1398/12/26 با حضور مدیر عامل و مدیران برگزار گردید.در این جلسه اعضا در رابطه با پروژه های سال 1398 با یکدیگر گفت و گو و مواردی را بررسی کردند.

در آخرین جلسه دکتر حسین اجاقی، سخنرانی حول سه محور انجام دادند.که به شرح زیر است:

1.سند چشم انداز شرکت

2.تلاش برای ساخت واحدهای مسکونی

3.بررسی و انجام ساماندهی بوروکراسی شرکت

در پایان جلسه از مدیران تقدیر و تشکر به عمل آمد.

print