آتش نشانی: سیستم اطفا حریق معین مال استاندارد و مورد تایید است

سیستم آتش نشانی مجتمع معین مال، پس گذراندن چند مرحله آزمایش، در مرحله تست خشک موفق بود.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، صبح امروز در مجتمع تجاری و اداری معین مال، پس از انجام چند مرحله تست آتش نشانی، تست خشک، با همکاری کارشناسان آتش نشانی در مجتمع معین مال با موفقیت پایان گرفت.

دکتر خواری مدیر فنی شرکت ساختمانی بانک ملت در این خصوص گفت: از سال گذشته تا کنون کارشناسان آتش نشانی چندین مرحله از مجتمع بازدید و اشکالات و نواقصاتی را مطرح نمودند که همگی برطرف گردید. امروز هم با موفقیت آمیز بودن، تست خشک یکی از موانع جدی جهت اخذ پایان کار برطرف گردید.

print