پروژه بازسازی شعبه شهید کشوری شهرستان ایلام

پروژه بازسازی شعبه شهید کشوری شهرستان ایلام تا 22 بهمن امسال به بهره برداری می رسد .

حدود 50 نفر در این پروژه مشغول به کار بودند و قسمت های مختلف کار  را به طور همزمان انجام می دادند.

مدیر پروژه مهندس سعید روزبهانی است که در چند جبهه کاری پروژه را هدایت می کنند، تا این امر زودتر به اتمام برسد.

در این پروژه از بهترین متریال ساختمانی برای زیر ساخت ها استفاده شده است.

پروژه شهید کشوری به مرحله تحویل موقت رسید.

پرینت