برگزاری مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت

مراسم تودیع و معارفه عضو پیشین و جدید هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت روز سه شنبه مورخ 13 دی ماه 1401 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در برگزاری این مراسم که با حضور دکتر سعید صادقی عضو موظف و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل، دکتر مرتضی ریاضی نژاد عضو موظف، دکتر احمد خاقانی پور و بصیر قلی پور دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت، به همراه دکتر سیداحمد قائمی مدیر حراست هلدینگ بهساز مشارکت های ملت صورت پذیرفت، معرفی دکتر علیرضا مهدی زاده ساری به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت تقدیر معرفی گردید.

در ابتدای این جلسه، دکتر صادقی با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع)، اعطای حکم را زمینه مسئولیت و امانتی خطیر بر دوش صاحبان امانت برشمرد. از این حیث، از یک سو بایستی به تودیع شونده در سپردن این مسئولیت به دیگری تبریک گفت و از سوی دیگر، پذیرنده این امانت در موقعیت ادای مسئولیت قرار می گیرد. ایشان در ادامه با تبریک تصدی حکم عضویت هیئت مدیره به دکتر مهدی زاده، شرکت ساختمانی بانک ملت را دارای جایگاهی شناخته شده، خوش نام و برجسته در مجموعه بانک ملت و شرکت های تابعه عنوان کرد که با همت مضاعف تیم دست اندرکار و رهنمودها و تدابیر هیئت مدیره شرکت، تسریع در حرکت و رفع موانع را در تعالی سازمانی خویش محقق خواهد نمود.

در پایان، مدیرعامل و اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت ضمن تقدیر و ابراز قدردانی از خدمات ارزنده عضو پیشین هیئت مدیره، با خیرمقدم و تبریک تصدّی این سمت به دکتر مهدی زاده، بر توفیقات عالیه و ادامه این راه توام با قدرت و پیشرفت تأکید کردند.

پرینت