بازدید مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از مجتمع سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل و دکتر مهدی خواری معاون فنی و اجرایی این شرکت از ساختمان سندیکای بیمه گران ایران مورخ اول آذر ماه 1401 بازدید نمودند. این بازدید با همراهی دکتر پویا پناهی مدیر پروژه، سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، دکتر سیدیونس حسینی نماینده کارفرما در پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران و مهندسان کادر فنی شرکت مستقر در مجتمع صورت پذیرفت.

در ابتدای امر همزمان با بازدید طبقات مختلف، دکتر پناهی در خصوص مشخصات کلی پروژه، ابعاد مختلف فنی و وضعیت فعلی مجتمع به ارائه توضیحاتی پرداخت. در ادامه دکتر کریمی با تبریک تصدی سمت مدیریت عاملی به دکتر میرزایی و قدردانی از اهتمام دکتر اجاقی، مدیرعامل پیشین شرکت ساختمانی بانک ملت در به سرانجام رسانیدن این مجتمع به مشکلات پیشروی ساخت و پیشرفت پروژه اشاره کرد.

شایان ذکر است ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران، پروژه ای است که شرکت ساختمانی بانک ملت به صورت مدیر پیمان در آن حضور داشته و اولین نمونه است که برای خارج از مجموعه بانک ملت انجام گرفته است. این پروژه در نیمه اردیبهشت ماه سال 1399 آغاز و در سال 1401 به بهره برداری رسید.

 

پرینت