میزبانی شرکت ساختمانی بانک ملت و مجتمع معین مال در تکریم کودکان تحت حمایت موسسه خیریه

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در اقدامی خیرخواهانه شرکت ساختمانی بانک ملت و مجتمع تجاری _ اداری معین مال با برگزاری برنامه ای میزبان تکریم کودکان موردحمایت موسسه خیریه شدند.
در این برنامه که 10 بهمن ماه 1400 برگزار گردید، حضور کودکان با اکران فیلم شهر گربه ها در مجتمع پردیس سینمایی، پذیرایی و همچنین اهدای هدیه کتابِ مان گرامی داشته شد.

پرینت