برگزاری جلسه مشترک پروژه جام خلیج فارس با حضور مدیرعامل و معاون فنی اجرایی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک این شرکت با شرکت مشاور باوند و شرکت پیمانکار روف تراس درخصوص پروژه مجتمع جام خلیج فارس با حضور دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و معاون فنی اجرایی، 10 بهمن ماه 1400 در محل شرکت برگزار گردید. در این جلسه، درخصوص بررسی مسائل کارگاه، کنترل برنامه زمانبندی، پیگیری افزایش نیروی انسانی و اکیپ اجرایی به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه مجتمع  جام خلیج فارس صحبت شد.

 

پرینت