بازدید نمایندگان فنی شرکت ساختمانی بانک ملت از گروه صنعتی بستانچی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، نمایندگان این شرکت از گروه صنعتی بستانچی در تاریخ 25 آبان ماه 1401 بازدید نمودند. در این جلسه که با حضور مدیر پروژه و نمایندگان فنی اجرایی شرکت ساختمانی بانک ملت، شرکت ناظر و شرکت پیمانکار مادر در پروژه مجتمع جام خلیج فارس صورت پذیرفت، از کارگاه ساخت سیستم جامع تخلیه دود این گروه صنعتی دیدن شد.

لازم به ذکر است شرکت بستانچی به عنوان پیمانکار و تامین کننده تجهیزات تهویه و تخلیه دود مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران می باشد که شرکت ساختمانی بانک ملت در پروژه های خود همواره این مهم را مدنظر قرار می دهد.

 

پرینت