بازدید مدیرعامل شرکت از پروژه جام خلیج فارس دی ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل این شرکت دکتر اجاقی از روند اجرای پروژه جام خلیج فارس واقع در ضلع شمال شرقی دریاچه خلیج فارس مورخ 11 دی ماه 1400 بازدید نمودند. در این بازدید، مدیر پروژه درخصوص:

  • نصب کابین آسانسور کپسولی غربی واقع در وید بلوک 3
  • نصب سرامیک اسلب در بلوک 2
  • طرح تجمیع مغازه ها در بلوک 4
  • آسانسور پانورامای عربی داخل وید بلوک 3
  • تست لوله های آب باران
  • و پایان تست ایزوگام بام ارائه گزارش نمود.

پرینت