بازدید مدیرعامل بهساز مشارکت های بانک ملت از دو پروژه شرکت ساختمانی

مسعود رهنما مدیرعامل بهساز مشارکت های بانک ملت از دو پروژه شرکت ساختمانی دیدن کرد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،مدیران  شرکت ساختمانی از دو پروژه این شرکت دیدن کردند.

طی این بازدید مسعود رهنما مدیرعامل بهساز مشارکت های بانک ملت  به همراه  جمعی از مدیران شرکت ساختمانی از دو پروژه «معین مال» و «الهیه» بازدید کردند.

در ابتدا مدیران به بازدید از مجتمع اداری «الهیه» پرداختند و  پس از آن  نیز از طبقات  مختلف و پارکینگ مجتمع تجاری  «معین مال» بازدید کردند.طی این بازدید مدیرعامل مجتمع تجاری «معین مال» فایلی پی دی اف را از این مجتمع برای مدیران شرکت ارائه دادند  و همچنین بازدید کلی از  طبقات مجتمع صورت گرفت..

 

 

 

پرینت