انتصاب عضو جدید هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در پی تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره شرکت، صبح امروز مورخ 1401/08/28 در مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، از زحمات ملیحه زندی عضو پیشین هیئت مدیره تقدیر و مرتضی ریاضی نژاد به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی شد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره به اتفاق از همدلی و همراهی ملیحه زندی با دیگر اعضای هیئت مدیره تشکر کردند.

پرینت