1401-09-15

گرامیداشت روز حسابدار و تقدیر از تیم مالی شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، 15 آذر ماه روز جهانی حسابدار، با […]
1401-09-12

برگزاری مسابقه کتابخوانی محتوایی متفاوت، نگرشی تازه

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب در […]
1401-09-08

بازدید معاون مدیرعامل بانک ملت از ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر علیرضا حمیدی عضو هیئت عامل و […]
1401-09-07

بازدید دکتر میرزایی از پروژه ساختمان سرپرستی شعب استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل و هیئت همراه […]
1401-09-01

بازدید مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از مجتمع سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل و دکتر مهدی […]
1401-08-28

انتصاب عضو جدید هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در پی تغییر و تحول در اعضای […]
1401-08-26

بازدید نمایندگان فنی شرکت ساختمانی بانک ملت از گروه صنعتی بستانچی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، نمایندگان این شرکت از گروه صنعتی بستانچی […]